Hoppa till huvudinnehåll

Ukrainares livsvillkor i Sverige ska förbättras

Publicerad

Livet ska förenklas för de ukrainare som befinner sig i Sverige på flykt från Rysslands anfallskrig. Därför föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att medel tillförs för att ge en snabbare folkbokföring och en förstärkning av svenska för invandrare.

Regeringskansliet beslutade den 23 februari 2024 att remittera ett utkast till lagrådsremiss om förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd. Förslagen i utkastet syftar till att förbättra levnadsvillkoren för personer från Ukraina som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. För detta föreslår regeringen anslagsökningar med 137,6 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2024. Regeringen avser att överlämna en proposition till riksdagen under 2024.

En nyckel till förbättrade livsvillkor och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden som har identifierats är att personer med tillfälligt skydd ska kunna folkbokföras snabbare jämfört med nuvarande regelverk. De som nu folkbokförs kommer till exempel att få större tillgång till hälso- och sjukvård. Förslaget i utkastet till lagrådsremissen innebär även att de kommer att ingå i målgruppen för Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och kunna ta del av utbildningar inom komvux. Till deltagare i etableringsinsatser kan det utgå etableringsersättning och i vissa fall etableringstillägg eller bostadsersättning. En person som inte kan klara sin försörjning kan ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) hos kommunens socialtjänst på samma sätt som övriga bosatta i en kommun.

– Folkbokföring kommer att innebära en förenkling som kommer att förbättra livsvillkoren för de ukrainare som befinner sig på flykt från Rysslands brutala anfallskrig. För att gå vidare med uppdraget skjuter vi nu till pengar till kommunerna och myndigheter, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Regeringen föreslår också att 20 miljoner kronor tillförs till de kommuner som erbjuder dessa personer kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Med det tillskott som föreslås kommer nivån på statsbidraget att bli densamma som för 2023.

– Möjligheten att lära sig svenska gör att fler personer från Ukraina kan få bättre möjligheter att få ett arbete och en egen inkomst. Det förbättrar livsvillkoren och stärker egenmakten, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand
Laddar...