Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för domstolarnas och domarnas oberoende

Publicerad

En särskild utredare får i uppdrag att göra en översyn av vissa frågor i syfte att stärka domstolarnas och domarnas oberoende. Utredningen ska bland annat se över ordningen för ansvarsutkrävande av ordinarie domare och analysera behovet av en ändrad organisation för Domarnämnden.

2020 års grundlagskommitté lämnade i mars 2023 sitt betänkande Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I betänkandet konstaterar kommittén att det finns anledning att utreda vissa frågor ytterligare för att skapa ett robust regelverk till skydd för domstolarnas och domarnas oberoende. Det handlar bland annat om ordningen för ansvarsutkrävande av domare, det vill säga den prövning som i dag sker i Statens ansvarsnämnd med en efterföljande domstolsprövning i arbetsrättslig ordning.

– Oberoende domstolar med oberoende domare är grundläggande i en demokratisk rättsstat. En central del i detta är att systemet för att pröva ordinarie domares ansvar och upphörande av anställning är utformat på ett sådant sätt att det värnar oberoendet. De här frågorna identifierades av 2020 års grundlagskommitté, och den här utredningen som nu tillsätts får i uppdrag att ta detta viktiga arbete vidare, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Inom ramen för uppdraget ska utredaren därför bland annat

  • göra en översyn av ordningen för ansvarsutkrävande av ordinarie domare,
  • analysera vad som skulle krävas för att inrätta en domaransvarsnämnd och lämna förslag på en sådan ordning, 
  • analysera vissa frågor om förfarandet vid prövningen av skiljande av ordinarie domare från anställning på grund av ålder och sjukdom, och
  • analysera behovet av och lämna förslag på en ändrad organisation för Domarnämnden.

Uppdraget ska redovisas senast 13 maj 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...