Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen har tagit emot uppdaterade riktlinjer för att minska smitta i förskolan

Publicerad

Folkhälsomyndighetens har haft i uppdrag från regeringen att revidera kunskapsöversikten "Smitta i förskolan". Uppdraget är nu slutfört och myndigheten har tagit fram en ny vägledning som ska spridas till förskolor, huvudmän och andra aktörer som samverkar med förskolorna. Syftet är att ge vägledning om förebyggande arbete mot spridning av smitta bland barn i förskolan.

Folkhälsomyndigheten lämnar även vissa rekommendationer för när barn normalt kan vistas eller återgå till verksamheten i samband med olika typer av infektioner eller smittsamma tillstånd.

– Förskolan har stor betydelse för barns utveckling och har en avgörande roll för föräldrars möjligheter att arbeta, därför är det viktigt barnen kan närvara i förskolan i hög utsträckning. Även om nyttjandet av VAB minskade något under 2023 ligger det fortfarande kvar på höga nivåer jämfört med före pandemin. Det här är ett viktigt besked till alla småbarnsföräldrar, barn med lindrig snuva eller hosta kan vara på förskolan om allmäntillståndet är gott, säger Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister. 

– De nya riktlinjerna hjälper till att öka tydligheten kring när barnet ska vara hemma från förskolan eller inte. Bedömningsgrunderna kan nu bli mer enhetliga. På så vis blir riktlinjerna ett användbart stöd både för föräldrar och för personal. Det är också välkommet med en uppdaterad vägledning om hur man förebygger olika typer av smitta i förskolemiljön. Nu kommer Folkhälsomyndigheten sprida informationen till berörda aktörer, så som huvudmän för förskolor, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Förskolan är central för att ge barn goda förutsättningar att lyckas i livet och jämna ut livschanser. Men för att förskolan ska kunna vara det krävs det att barnen kan delta i verksamheten i hög utsträckning, men naturligtvis inte när de är sjuka. Den nya kunskapsöversikten och vägledningen kan i detta sammanhang vara ett stöd för personalen och minska smittspridningen på landets förskolor, säger skolminister Lotta Edholm.

För mer information om den nya vägledningen och om regeringsuppdraget – kontakta Folkhälsomyndigheten.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...