Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen förstärker arbetet med Bris nationella stödlinje

Publicerad

Regeringen anser att arbetet med Bris nationella stödlinje behöver stärkas och föreslår därför en tillfällig förstärkning av den långsiktiga finansieringen av Bris nationella stödlinje för barn med 4 miljoner kronor. Förslaget är en del av regeringens vårändringsbudget.

– Inget barn föds kriminellt och alla barn i Sverige ska ha rätt till en trygg uppväxt och ljus framtid. Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge med gängvåld och en organiserad brottslighet som kryper nedåt i åldrarna. Samhället behöver kraftsamla för att vända denna negativa utveckling, vilket vi med detta tillskott bidrar till, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. 

Enligt siffror från Bris barnrapport 2024 ökade antalet kurativa kontakter med 13 procent under 2023 jämfört med 2022. Under samma period ökade samtalen om kriminalitet med 60 procent. Ungefär hälften av dessa handlade om gängkriminalitet. Regeringen anser därmed att arbetet med stödlinjen bör förstärkas.

– Vi behöver varenda unge och se till att de hittar andra sammanhang än de kriminella gängen. Regeringen satsar bland annat på Fritidskorten och på idrott i utsatta områden, samt utökat hembesöksprogram, säger socialminister Jakob Forssmed.

Målet för regeringens barnrättspolitik är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. För att arbetet med att barnets rättigheter ska få genomslag i praktiken är det civila samhällets organisationer helt centrala.

Med BP23 har regeringen säkerställt en långsiktig finansiering av Bris nationella stödlinje för barn, med 20 miljoner kronor årligen. I oktober 2023 avsattes ytterligare 1 miljon kronor 2023 för en riktad kampanj för att nå ut till fler barn och unga som befinner sig i otrygga miljöer eller riskerar att dras in i kriminalitet.

Syftet med satsningen är att nå ut med information om Bris nationella stödlinje så att fler barn och unga som vill lämna kriminalitet eller riskerar att dras in i kriminella miljöer kan vända sig dit för professionellt stöd och råd. Målet är att Bris ska erbjuda stöd och lotsning med kontakter med myndigheter för barn och unga som vill lämna kriminalitet, och ge stöd till barn och unga som påverkas indirekt av kriminalitet genom att bo i ett utsatt område eller genom att ha personer i sin närhet som är involverade i brottslighet.

– För att knäcka brottsligheten är det lika viktigt att sätta gängkriminella i fängelse som det är att sätta stopp för nyrekryteringen – stålhandske och lovikkavante. Då behöver varje ung kille på glid punktmarkeras och de barn och unga som vill hoppa av mardrömståget stöttas. I detta arbete är Bris en viktig pusselbit som tillsammans med föräldrar, skola och socialtjänst tar krafttag för att få fler unga att lämna ett kriminellt liv, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Förslaget innebär att Bris får bättre förutsättningar i sitt arbete med att erbjuda stöd till barn och unga dygnet runt.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal

Vårbudgeten lämnas till riksdagen

Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som lämnades till riksdagen den 15 april 2024 för beslut. Följ budgetbeslutet på riksdagens webbplats.

Laddar...