Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ökad tydlighet i statens regionala indelning genom ändrad ansvarsfördelning av viss länsstyrelseverksamhet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att ändra ansvarsfördelningen för vissa verksamheter vid länsstyrelserna. Förändringen förväntas bidra till en tydligare statsförvaltning på regional nivå, och besluten rör ett antal uppgifter där ansvaret redan idag är koncentrerat till ett färre antal länsstyrelser.

Förändringarna är en del i arbetet med en gemensam regional indelning för statliga myndigheter. Genom ändrad ansvarsfördelning för dessa koncentrerade verksamheter vid länsstyrelserna tar regeringen ytterligare steg mot en högre grad av tydlighet och enhetlighet i statens regionala indelning.

Den ändrade ansvarsfördelningen bygger på underlag i Statskontorets rapport ”Koncentration av viss länsstyrelseverksamhet”. I rapporten lämnar Statskontoret även förslag till fler verksamheter som kan koncentreras enligt samma geografiska struktur, och dessa kommer att remitteras inom kort. Genom att koncentrera vissa verksamheter till ett färre antal länsstyrelser stärks förutsättningarna för högre effektivitet.

Regeringen har även beslutat om ett uppdrag till berörda länsstyrelser att förbereda överföring respektive inordnande av verksamheterna inför att ändringarna träder i kraft 1 januari 2025.

Bakgrund

Den nya ansvarsfördelningen motsvarar den geografiska struktur som följer av förordningen (2022:593) om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. I nuläget är Statens servicecenter, Trafikverket och Arbetsförmedlingen indelade enligt den. Den geografiska indelningen är densamma som följer av de nya civilområdena i strukturen för civilt försvar och sammanfaller även i huvudsak med de regionala samverkansregionerna inom hälso- och sjukvården.

Koncentration av vissa av länsstyrelsernas uppgifter beskrivs i propositionen Ändring av viss länsstyrelseverksamhet (prop. 2011/12:31). Genom koncentration samlas ansvaret för en viss verksamhet till ett färre antal länsstyrelser så att dessa fullgör verksamhet även i andra län än det egna.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Laddar...