Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Publicerad

(Ny version) Regeringen har idag lämnat skrivelsen Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher till riksdagen. I strategin som gäller 2024–2033 formuleras en vision för 2033, där Sverige har stärkt sin position som ett ledande land för de kulturella och kreativa branscherna.

Ladda ner:

I strategin formuleras en vision för 2033, där Sverige har stärkt sin position som ett ledande land för de kulturella och kreativa branscherna. Branscherna har god tillväxt och bidrar till svensk ekonomi och ett dynamiskt näringsliv i hela landet, ökad export och en positiv Sverigebild i utlandet. Företag inom de kulturella och kreativa branscherna bidrar till en mångfald av kulturella uttryck och kulturupplevelser i hela landet.

Strategin innehåller strategiska mål inom sex prioriterade områden:

  • nationell statistik om kulturella och kreativa branscher
  • kunskaper om upphovsrätt
  • rådgivning, stöd, finansiering och regelkostnader
  • kompetensförsörjning och trygghetssystem
  • livsmiljöer och näringsliv i hela landet
  • genomslaget internationellt för de kulturella och kreativa företagen.

–Det är min och regeringens bestämda uppfattning att de kulturella och kreativa branscherna måste börja ses som en ny typ av basnäring för Sverige. Med regeringens strategi kan vi bidra till att frigöra de kulturella och kreativa företagens potential för tillväxt, sysselsättning och innovation. Att främja förutsättningarna för företagande inom kulturella och kreativa branscher gynnar också den fria kulturen, då de flesta professionella utövare och kreatörer inom sektorn är organiserade som företag, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Genomförandet av strategin är ett löpande arbete. En delutvärdering ska göras 2026. Regeringen avser också att varje år bjuda in representanter för kulturella och kreativa branscher och företag till dialog om hur arbetet inom ramen för strategin fungerar och vilka behov de ser.

Regeringens strategi utgår från förslag i utredningsbetänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44) som remitterats till myndigheter, regioner, kommuner, bransch- och intresseorganisationer och finansiärer.

Bakgrund

De kulturella och kreativa branscherna har blivit en allt viktigare del av näringslivet och arbetsmarknaden i Sverige och omvärlden. De består av verksamheter som bygger på kulturella värden eller konstnärliga och andra kreativa uttryck. Branschernas främsta resurs är individer med kreativ yrkeskunskap och kulturell kompetens. Företag i de kulturella och kreativa branscherna har kulturskapande eller andra kreativa processer som sin affärsidé eller råvara.
Exempel på verksamheter och företeelser inom kulturella och kreativa branscher är bland annat arkitektur, bildkonst, dataspel, film, form och design, konsthantverk, kulturarv, kulturturism, litteratur, medier, mode, musik, scenkonst och olika digitala konstnärliga uttryck.

Rättelse

Termen basindustri har ersatts av termen basnäring.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...