Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nordiskt projekt för masskadehantering och hälsoberedskapskonferens

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra ett nordiskt samverkansprojekt för masskadehantering, kartlägga befintlig nordisk masskadeplanering och utveckla det nordiska samarbetet.

– Det är viktigt att vi, i händelse av att många skulle skadas eller bli sjuka, har tillräcklig beredskap. Därför är frågan om masskadehantering och utvecklandet av det nordiska samarbetet inom området angeläget under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Socialstyrelsen ska även genomföra en nordisk hälsoberedskapskonferens med temat masskadehantering under våren 2024.

Samverkansprojektet och hälsoberedskapskonferensen utgör aktiviteter under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2024. För genomförande av uppdraget får Socialstyrelsen ingå avtal med Nordiska ministerrådet och ansöka om medel från rådet.

År 2002 undertecknade de nordiska länderna Nordiskt hälsoberedskapsavtal (Nordhels) – Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland omfattas av avtalet. Samarbetet i Nordhels sker huvudsakligen i den nordiska hälsoberedskapsgruppen som kallas Svalbardgruppen, som är ett samarbetsorgan för de nordiska hälsoberedskapsmyndigheterna. Ordförandeskapet i Svalbardgruppen roterar lika som ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Sverige är (genom Socialstyrelsen) ordförande i Svalbardgruppen under 2024.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...