Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Mer pengar till verksamhetsförlagd utbildning för fler sjuksköterskor i vården

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner och regioner för att öka antalet veckor verksamhetsförlagd utbildning på sjuksköterskeprogrammen. Totalt ska 225 miljoner kronor fördelas.

– Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs. Vi måste komma till rätta med bristen på sjuksköterskor och möjligheterna att genomföra verksamhetsförlagd utbildning är avgörande för att fler ska kunna utbilda sig, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen har sedan tidigare gett Socialstyrelsen särskilda uppdrag för att stimulera utökningen av antalet veckor verksamhetsförlagd utbildning. Med det nya bidraget hoppas regeringen att antalet legitimerade sjuksköterskor på sikt ska öka och därmed skapa en bredare bas för framtida rekrytering av både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

­– Grundutbildningen till sjuksköterska är en av de största utbildningarna som leder till yrkesexamen i högskolan i Sverige, att fler kommuner och regioner kan erbjuda verksamhetsförlagd utbildning gör skillnad, säger Acko Ankarberg Johansson.

För att öka tillgången på personal med rätt kompetens krävs en bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för utveckling i arbetet. Regeringen har sedan tidigare gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Den ska visa de insatser som behövs för både befintlig och ny vårdpersonal.

– Målet är att flera ska vilja, och orka, arbeta inom vården. Då måste man förbättra arbetsmiljön, säger Acko Ankarberg Johansson.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...