Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Likvärdig behandling av utförare blir krav för kommuner

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om utfärdandet av en ny lag som innebär att kommunalt finansierad verksamhet hanteras på ett mer likvärdigt sätt. Skyldigheten för kommuner och regioner att anta ett program med krav på mål- och riktlinjer ska framöver också omfatta verksamhet som utförs i egen regi.

Fullmäktige i både kommuner och regioner har redan idag en skyldighet att anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur målen och riktlinjerna ska följas upp och hur allmänheten ska få insyn i arbetet. Skyldigheten syftar till att förtydliga kommuners och regioners ansvar att systematiskt kontrollera privata utförares verksamhet. 

Den nya lagändringen träder i kraft den 1 juli 2024 och då gäller denna skyldighet även verksamheter som kommuner och regioner bedriver i egen regi. 

– Det är viktigt att kraven som ställs på privata utförare även gäller för den som drivs i egen regi. Lika villkor ska så långt som möjligt råda för kommunalt finansierad verksamhet, oavsett utförare. Det här förslaget ökar transparensen, främjar konkurrens på lika villkor och bidrar till att öka kvaliteten i all verksamhet, säger civilminister Erik Slottner.

Presskontakt

Samuel Dalevi
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 51 18
e-post till Samuel Dalevi
Laddar...