Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om ny registerlag ska öka effektiviteten och värna den personliga integriteten

Publicerad

Regeringen beslutar om en lagrådsremiss med förslag om en ny registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Myndigheten har en viktig uppgift att analysera och följa upp verksamheten inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Nu vill regeringen ge myndigheten möjlighet att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att kunna utföra de undersökningar och utvärderingar som myndigheten har till uppgift att göra.

– Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppföljningar är mycket viktiga eftersom de görs ur ett patient- och brukarperspektiv. En ny registerlag har varit efterfrågad och utretts länge. Jag är glad att vi nu går vidare med frågan till Lagrådet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har till uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Myndigheten kan i vissa fall uppfylla sitt uppdrag utan att behandla personuppgifter, men i de flesta fall är det nödvändigt att behandla personuppgifter för att kunna utföra undersökningarna och utvärderingarna.

Regeringens förslag på en ny registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys innebär att myndigheten ska få behandla personuppgifter i de fall det är nödvändigt för undersökningar om till exempel vårdens och omsorgens funktionssätt och effektivitet. Lagen betonar också skyddet av den enskildas personliga integritet.

Till exempel ska personuppgifter endast få samlas in i projekt med ett förutbestämt syfte och angivna ramar, och de får bland annat användas till att skapa statistik, bedriva omvärldsbevakning och internationella jämförelser om det sker inom ramen för ett projekt.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...