Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansmarknadsministern deltog på toppmöte om gränsöverskridande brottslighet och penningtvätt

Publicerad

Finansmarknadsminister Niklas Wykman representerade Sverige när ministrar från ett 30-tal länder i går träffades i Washington D.C. för att diskutera åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Mötet anordnades av det internationella samarbetsorganet Financial Action Task Force (FATF). Ministrarna enades om en deklaration som ska vägleda FATF:s framtida arbete. Bland annat efterfrågas mer resultat.

Att bekämpa kriminellas missbruk av det finansiella systemet är en av regeringens prioriteringar. Det internationella samarbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är en viktig del i detta, eftersom nationella åtgärder inte är tillräckliga mot gränsöverskridande brottslighet. FATF har en nyckelroll i detta sammanhang. 

Finansmarknadsministern deltog i går på ett ministermöte, där man enades om en deklaration som ska vägleda FATF:s framtida arbete.

- Regeringen ser starka skäl att utveckla vårt engagemang i FATF. Vi har tagit ett välkommet steg genom att vi enats om en starkare och mer långsiktig finansiering för FATF. Kriminella flyttar stora pengabelopp mellan Sverige och utlandet för att gömma och tvätta sina brottsvinster. Länder med svaga regelverk riskerar att vara en akilleshäl. För att trycka tillbaka brottsligheten är det nödvändigt att vi jobbar än mer aktivt internationellt. FATF är en central aktör och här engagerar vi oss nu för att stärka det globala samarbetet, säger Niklas Wyman.

Bakgrund

Sedan 1989 har FATF haft i uppdrag att skydda det internationella finansiella systemet och den globala ekonomin från penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. Detta görs huvudsakligen genom att FATF fastställer globala standarder och utvärderar medlemsländernas genomförande av dessa standarder. Sverige är en av 40 medlemmar i FATF, och över 200 jurisdiktioner har åtagit sig att genomföra FATF:s standarder. Den 15 februari gav regeringen myndigheterna i samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering, såsom Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, i uppdrag att vidta åtgärder för att utveckla arbetet i FATF och för att förbereda sig inför FATF:s kommande utvärdering av Sverige, som planeras äga rum 2027 och 2028.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...