Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Biståndet utfallsjusteras i samband med vårändringsbudgeten

Publicerad

Tidöpartierna är överens om att återföra cirka 1,5 miljarder kronor till biståndet i vårändringsbudgeten för 2024. Detta är möjligt på grund av lägre asylkostnader för 2023 än beräknat. Det ökade utrymmet ska användas för att genomföra regeringens reformagenda: Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt.

De slutliga kostnaderna för asylsökande och skyddsbehövande från låg- och medelinkomstländer under deras första år i Sverige blev lägre än vad kostnaderna prognosticerats till i budgetpropositionen för 2023. Därför föreslås att biståndsanslaget ökar med motsvarande 1,472 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Med beaktande av övriga förslag i vårändringsbudgeten innebär det att ca 1,343 miljarder kronor kan användas för att genomföra reformagendan. Den exakta fördelningen av medlen kommer ske efter att riksdagen har beslutat om vårändringsbudgeten.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 

Om reformagendan: Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt
I december 2023 presenterade regeringen reformagendan – den nya inriktningen för svenskt bistånd. I reformagendan läggs ett ökat fokus på närområdet i allmänhet, och Ukraina i synnerhet. Prioriterade områden är bland annat:

  • Synergier mellan handel och bistånd,
  • förbättrad hälsa för de allra mest utsatta,
  • främja frihet och bekämpa förtryck,
  • utökat och effektiviserat klimatbistånd
  • stärka kvinnors och flickors frihet och egenmakt,
  • stärkta synergier mellan bistånds- och migrationspolitiken samt
  • stärkthumanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd.

Om biståndsbudgeten
I biståndsbudgeten ingår kostnader som klassificeras som bistånd i enlighet med den definition som används av biståndskommittén Development Assistance Committé (DAC) vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Kostnader för mottagandet av asylsökande och skyddsbehövande från låg- och medelinkomstländer under deras första år i Sverige ingår, i enlighet med OECD-DAC:s riktlinjer, i biståndsbudgeten. Dessa kostnader finansieras från utgiftsområdena 8 Migration och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

 

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist

Bistånd för en ny era

Reformagendan för biståndet presenterades den 14 december 2023 och anger den nya inriktningen för svenskt bistånd.

Laddar...