Hoppa till huvudinnehåll

Utredare ska göra en helhetsöversyn av socionomutbildningen

Publicerad

I augusti 2023 tillsatte regeringen en utredning som ska se över examensmålen för socionomexamen i syfte att säkerställa att studenterna får kunskaper för att kunna motverka ungdomskriminalitet. Regeringen utvidgar nu uppdraget och ger utredaren i uppdrag att göra en helhetsöversyn av socionomutbildningen.

– För att Sverige ska kunna möta dagens samhällsutmaningar spelar socionomer en viktig roll. Deras arbete är bland annat viktigt för att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet, motverka otrygghet i utsatta områden och förebygga mäns våld mot kvinnor. Den senaste översynen av målen för socionomexamen gjordes 2006 och vi anser därför att en helhetsöversyn av socionomutbildningen behövs för att säkerställa att studenterna rustas för att möta dagens behov, säger utbildningsminister Mats Persson.

I budgetpropositionen för 2024 har regeringen aviserat att förslag till en ny socialtjänstlag kommer att presenteras i år och arbetet för omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst har redan påbörjats.

Regeringen har nu beslutat att utvidga uppdraget till den pågående utredningen om socionomutbildningen. Utredaren får i uppdrag att ta ställning till om målen i examensbeskrivningen för socionomexamen behöver ändras för att bättre anpassa utbildningen utifrån dagens samhällsutmaningar och kompetensbehov och, om så är fallet, föreslå nya eller ändrade examensmål.

– Socialtjänstens medarbetare är en mycket viktig yrkesgrupp. Utmaningarna i yrket har förändrats mycket den senast tiden, inte minst med tanke på utvecklingen kring barn i organiserad kriminalitet och den pågående desinformationskampanjen mot socialtjänsten. Att ge våra socialarbetare bästa möjliga förutsättningar i utbildningen är viktigt för att kunna arbeta förebyggande och långsiktigt hållbart, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Den som avlagt en socionomexamen verkar inom ett brett fält som i många fall ställer krav på specialiserade kunskaper, färdigheter och förmågor. Vissa områden inom bland annat socialtjänsten ställer krav på att de anställda ska kunna genomföra särskilt komplicerade utredningar, samt att de ska kunna säkerställa att underlag och beslut har tillräcklig hög kvalitet för en juridisk prövning.

I dag är det möjligt att specialisera sig efter avlagd socionomexamen genom vidareutbildning inom högskolan. Det saknas dock en nationell kartläggning över vilka utbildningsmöjligheter som finns. I utredningens arbete har det framkommit att möjligheterna till att specialisera sig kan behöva förbättras för att motsvara arbetsmarknadens efterfrågan på spetskompetens. Därför får utredaren även i uppdrag att kartlägga vilka möjligheter som finns inom högskolan att specialisera sig i socialt arbete eller motsvarande, även inom andra områden än ungdomsbrottslighet.

Utredningstiden förlängs till den 20 december 2024. Senast den 31 mars 2024 ska utredningen också överlämna en redovisning av det arbete som har genomförts till och med den 1 mars 2024.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Laddar...