Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg deltar i FN-möte med fokus på ekonomisk jämställdhet

Publicerad

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg deltar den 10–16 mars i 68:e sessionen av det årliga högnivåmötet Commission on the Status of Women (CSW68) i New York, också kallat FN:s kvinnokommission. Temat för årets möte är fattigdomsbekämpning och hur institutioner och finansiering kan stärkas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vid mötet är Paulina Brandberg även värd för de aktiviteter som anordnas av Nordiska ministerrådet, som Sverige är ordförande i under 2024. Paulina Brandberg kommer att hålla två linjetal – Sveriges linjetal och ett linjetal för en LGBTI- kärngrupp som Sverige ingår i.

Som ordförande för Nordiska ministerrådet kommer Sverige också att stå värd för ett antal nordiska event med tema ekonomisk jämställdhet.

- Det är glädjande att ekonomisk jämställdhet tas upp vid årets möte i FN:s Kvinnokommission. Att förbättra kvinnors ekonomiska rättigheter och möjligheter, såväl nationellt som internationellt, är en viktig jämställdhetsfråga och en prioriterad fråga för den svenska regeringen. Det är också mycket positivt att arbetet för hbtqi-personers rättigheter lyfts fram vid mötet, säger Paulina Brandberg, som leder Sveriges delegation vid högnivåmötet.  

Utöver jämställdhetsministern består delegationen av representanter från civilsamhället, myndigheter, Regeringskansliet och riksdag. 

Håller två linjetal 

Paulina Brandberg håller Sveriges linjetal i generalförsamlingen. Brandberg kommer även att hålla ett linjetal för en gruppering av likasinnade länder för LGBTI-personers lika rättigheter. Statsrådet kommer också att delta i flera sidoevent och ha en rad bilaterala möten. 

CSW68 livestreamas och kan ses här

Presskontakt

Emelie Franzén
Pressassistent hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-771 09 51
e-post till Emelie Franzén
Laddar...