Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention

Publicerad

Regeringen inrättar en nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Stödlinjen ska vara öppen dygnet runt och tjänsten ska utgöras av telefon- och webbaserade stödinsatser utan kostnad för den enskilde.

– För personer som är i akut psykisk kris eller befinner sig i en svår livssituation kan det vara avgörande att stöd finns tillgängligt. Det gläder mig därför mycket att regeringen idag beslutat att inrätta en nationell stödlinje där legitimerad personal, dygnet runt, alla dagar i veckan, ska erbjuda samtalsstöd och kunna lotsa personer vidare vid behov, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten 22 miljoner kronor för att via en utvald aktör inrätta den nationella stödlinjen, med syfte att erbjuda ett professionellt och anonymt samtalsstöd till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt till anhöriga och närstående. Ambitionen är att den ska nå ut brett och att den ska fungera som ett komplement till regionernas hälso- och sjukvård.

För att nå målet om att ingen ska behöva hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord behövs fler insatser. Bland annat att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin, bättre vård för personer med samsjuklighet, minskad stigmatisering och diskriminering kring psykisk ohälsa samt att öka patienters, brukares och anhörigas delaktighet i vården.

I december 2023 fattade regeringen beslut om att fördela 70 miljoner kronor till civilsamhällets arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid under 2024. Regeringen beslutar nu att tillföra ytterligare 30 miljoner kronor under 2024 till aktörer inom civilsamhället som erbjuder medmänskligt stöd via telefon och chatt.

− Deras engagemang har stor betydelse för människors hälsa, utveckling och behov av gemenskap, inte minst genom det medmänskliga stöd som flera av dessa organisationer bedriver, säger socialminister Jakob Forssmed.

Som en del av regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021–2023 inrättades ett särskilt statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa. Regeringen har nu beslutat att Socialstyrelsen får fördela ytterligare 15 miljoner kronor till regionerna för detta ändamål. Det handlar bland annat om att inrätta psykiatri­ambulanser, utveckla arbetssätt och bidra till kompetensutveckling för personal. Totalt en satsning på cirka 64 miljoner kronor under 2024.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...