Hoppa till huvudinnehåll

Förslag om ändringar i medborgarskapslagen har överlämnats till riksdagen

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en proposition med förslag på ändringar i lagstiftningen om svenskt medborgarskap. Förslagen innebär att kraven för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan skärps, samt att skyddet för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation förbättras.

– Det svenska medborgarskapet har en stor betydelse och måste respekteras och värnas i högre grad än i dag. Ett svenskt medborgarskap ska inte lättvindigt kunna ges till personer som är dömda eller misstänkta för allvarlig brottslighet. Därför skärper vi nu kraven för att få ett svenskt medborgarskap genom anmälan. Samtidigt stärker vi skyddet för medborgarskapet för barn och vuxna i utsatta situationer, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

– Att vi stärker skyddet för medborgarskapet för barn och vuxna i utsatta situationer är viktigt. Ingen ska mot sin vilja, till exempel på grund av att han eller hon lever i en hederskontext, tvingas att avsäga sig sitt svenska medborgarskap, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Svenskt medborgarskap kan i dag förvärvas vid födelsen, genom adoption, genom anmälan eller efter ansökan. När det gäller förvärv av medborgarskap genom anmälan, ställs det betydligt lägre krav än vid förvärv efter ansökan. Samtidigt har den som uppfyller kraven för förvärv av medborgarskap genom anmälan, till skillnad från vad som gäller vid en ansökan, en ovillkorlig rätt att få svenskt medborgarskap.

– Reglerna om medborgarskap har länge varit djupt omoraliska. Personer som dömts för grova brott eller som utgör allvarliga säkerhetshot kan i dag anmäla sig till ett medborgarskap utan möjlighet för svenska myndigheter att ingripa, till exempel om man är misstänkt för allvarlig brottslighet. Den ordningen ändrar vi nu, säger Ludvig Aspling (SD), migrationspolitisk talesperson.

Det finns starka skäl för att en utlänning som kvalificerar sig för ett svenskt medborgarskap genom anmälan också ska uppfylla vissa grundläggande krav på skötsamhet och respekt för samhället. Regeringen har därför fattat beslut om en proposition med förslag som innebär att kraven för förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan skärps. Det föreslås att den som är skäligen misstänkt eller dömd för viss brottslighet, utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller allmän säkerhet eller som har en anknytning till vissa grupper och organisationer, inte ska kunna förvärva svenskt medborgarskap.

– Alldeles för länge har det varit för lätt att bli svensk medborgare. Att vi nu skärper kraven är viktigt i vårt långsiktiga arbeta att uppvärdera det svenska medborgarskapet. Vidare måste svenska myndigheter ha goda möjligheter att motverka hedersrelaterat våld och tvång. Därför innebär förändringen en förstärkning av medborgarskapet för utsatta barn och vuxna, säger Ingemar Kihlström (KD), migrationspolitisk talesperson.

Regeringen föreslår också ändringar i reglerna om befrielse från svenskt medborgarskap. Ändringarna innebär ett förstärkt skydd för barn och vuxna som befinner sig i en utsatt situation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Mario Shevchenko
Presskontakt hos Sverigedemokraterna
Mobil 073-745 51 04
e-post till Mario Shevchenko
Arvid Jansson
Presskontakt hos Kristdemokraterna
Mobil 072-220 67 26
e-post till Arvid Jansson
Laddar...