Hoppa till huvudinnehåll

Regeringsprövningsutredningen föreslår att regeringen ska fokusera på miljöprövningar som kräver tydliga politiska avvägningar

Publicerad

Regeringsprövningsutredningen har nu lämnat över sitt betänkande till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Uppdraget har varit att se över regeringens prövningsroll på miljöområdet. Utredningen föreslår bland annat att tillståndsansökningar för havsbaserad vindkraft inom den ekonomiska zonen ska beredas av mark- och miljödomstol och sen överlämnas till regeringen för prövning.

– Det pågår ett intensivt arbete för att snabba på och effektivisera tillståndsprocesserna och regeringen har flera utredningar på området som pågår parallellt. Ett av syftena är att riva de hinder som idag bromsar klimatomställningen, så att industrin och transportsektorn kan ställa om sina verksamheter och helt och hållet fasa ut det fossila så snabbt som möjligt. Ett viktigt steg för att åstadkomma detta är att rätt instans hanterar rätt frågor, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

I vissa fall är det angeläget för regeringen att hantera frågor som innefattar politiska avvägningar mellan olika samhällsintressen, i andra fall är det mer ändamålsenligt att en förvaltningsmyndighet eller domstol fattar dessa beslut. Erfarenheter visar också att det finns ett samhälleligt behov att hantera vissa miljöprövningar brådskande.

Regeringsprövningsutredningen har övervägt om regeringens roll ska minska i vissa miljöprövningsärenden, samtidigt som den ska öka i andra avseenden. Utredningen har bland annat sett över prövningsprocessen för verksamheter inom Sveriges ekonomiska zon, såsom havsbaserad vindkraft. Utredningen har också undersökt vilka omständigheter regeringen bör tillstånds- och tillåtlighetspröva vissa verksamheter enligt miljöbalken.

Vidare har utredningen övervägt möjligheterna för regeringen att bevilja undantag från vissa EU-rättsliga krav för bland annat projekt som avser försvaret liksom beredskapen vid civila olyckor och kriser. Utredningen har även sett över vilken instans som ska överpröva vissa beslut om områdesskydd.

– Sverige befinner sig mitt i det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget. De förslag som utredningen idag presenterar är ett viktigt led i att anpassa oss efter den nya verklighet vi nu ser. Det är viktigt för att vi så tidigt som möjligt ska kunna ge besked i prövningsprocesser som är kritiska för samhället i händelse av kris eller krig, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen kommer nu att se över och analysera utredningens betänkande och därefter att remittera de förslag som är aktuella att gå vidare med till berörda myndigheter och organisationer. Utredningen föreslår att de framtagna lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2025.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...