Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott och stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i hela landet. Lagrådsremissen föreslår även ett stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor.

Ladda ner:

– Var fjärde person i Sverige känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Och i utsatta områden är siffran dubbelt så hög. Det är oacceptabelt. Fastighetsägare har en viktig roll i arbetet med att skapa tryggare bostadsområden och de behöver bättre verktyg för att bidra i detta arbete. Därför skärper vi reglerna och gör det lättare för fastighetsägare att säga upp hyresavtalet när hyresgästen eller hyresgästens barn begår brott, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Förslagen innebär bland annat att

  • ett hyresavtal ska kunna sägas upp om hyresgästen, eller någon som hyresgästen ansvarar för, har begått brott som försämrar närmiljön för dem som bor i omgivningen,
  • uppsägning ska kunna ske om en bostad eller lokal används för att begå allvarlig eller omfattande brottslighet, och
  • hyresgästens skyldighet att bevara tryggheten inom fastigheten ska tydliggöras och skärpas.

Det finns redan i dag en möjlighet att säga upp ett hyresavtal på grund av brottslighet som begås i nära anslutning till hyresgästens bostad. Förslagen innebär att uppsägning ska kunna ske även när brottsligheten begås på ett längre avstånd från lägenheten, till exempel på en näraliggande lekplats eller skolgård eller i anslutning till en tunnelbaneuppgång. Om en hyresgäst begår brott som kan väntas leda till hämndåtgärder mot lägenheten, fastigheten eller dess omgivning kan det också leda till uppsägning.

Regeringen lämnar även förslag som stärker det hyresrättsliga skyddet för den som utsatts för våld av en närstående. Förslagen innebär bland annat att

  • hyresgäster som begår brott mot en närstående ska kunna sägas upp i större utsträckning,
  • förstärkta möjligheter för den brottsutsatta att få ta över hyresavtalet för egen del,
  • bättre förutsättningar för en brottsutsatt hyresgäst att få behålla hyresavtalet vid en uppsägning.

– Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som ska bekämpas med samma kraft som den organiserade brottsligheten. Att skärpa straffen, att häkta våldsutövaren i fler fall och skärpa möjligheterna till kontroll är viktiga delar i detta. Men mer måste göras, och våldsutsatta kvinnor måste backas upp av hela systemet. De här förslagen innebär att män som använder lägenheten för att utöva våld mot närstående ska bli av med den, samtidigt som vi stärker våldsutsattas möjligheter att bo kvar, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Förslagen bygger på betänkandet Åtgärder för tryggare bostadsområden som överlämnades i oktober förra året och promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor som överlämnades i juni samma år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 maj 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...