Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Prisbasbelopp för 2024 fastställt

Publicerad

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 57 300 kronor respektive 58 500 kronor
för år 2024. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Höjningen av prisbasbeloppet gör att taken i bland annat ersättningarna från sjuk- och föräldrapenning höjs, då de räknas utifrån prisbasbelopp. Även garantipensionen höjs.

Prisbasbeloppet för 2024 grundas på ändringarna i det allmänna prisläget mellan juni 2022 och juni 2023. Det beräknas av SCB och fastställs av regeringen.

Höjningen av prisbasbeloppet innebär att garantiersättningen i sjukersättningen höjs till 13 275 kr per månad vilket är en höjning med
1 112 kr per månad. Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs till 23 171kr per månad vilket är en höjning med
1 941 kr per månad.

Höjningen av prisbasbeloppet innebär också att den högsta ersättningsnivån inom föräldrapenningen blir 1 218 kronor per dag vilket är en höjning med 102 kronor per dag. Motsvarande höjning och ny högstanivå gäller även för kalenderdagsberäknad sjukpenning (80-procentsnivån). Det nya taket i föräldrapenningen och sjukpenningen motsvarar en månadsinkomst på ca 47 750 kronor.

−Det är ett tufft ekonomiskt läge för hushållen och den höga inflationen gröper ur många familjers plånböcker. Uppräkningen av prisbasbeloppet utgår från inflationen och landar för 2024 på 9,14 procent. För exempelvis en pensionär med maximal garantipension innebär det 972 kronor mer per månad. Regeringen för också en balanserad politik för att bekämpa inflationen och stärka hushållen och har redan aviserat sänkt skatt på arbete, främst riktat till de med låga och medelhöga inkomster, sänkt skatt på pensioner och sänkt skatt på drivmedel för att ytterligare stärka hushållens ekonomi i en svår tid, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...