Hoppa till huvudinnehåll

Förstärkning av sfi för att fler ska få jobb och möjlighet att försörja sig

Publicerad

Många utrikes födda står långt ifrån arbetsmarknaden. Bristande kunskaper i svenska är en del av orsaken till arbetslöshet. En viktig förutsättning för att kunna få jobb och ha möjlighet att försörja sig själv är att lära sig svenska. Det blir även viktigt för personer från Ukraina, som befinner sig i Sverige med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet, att kunna försörja sig själva om vistelsen blir långvarig. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en kompensation med 29 miljoner kronor till kommunerna för undervisningen i svenska för invandrare (sfi) och att 80 miljoner kronor avsätts till kommuner för att kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för personer från Ukraina.

I dag gör kommuner och utbildningsanordnare olika när det gäller kartläggning av elevens kunskaper när en elev ska börja sin utbildning. Genom förslag från utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, KLIVA, skärps kraven på en noggrann kartläggning av elevens kunskaper, vilket förväntas bidra till en bättre planering av utbildningen för den enskilda eleven. Syftet är att fler individer över hela landet ska fullfölja sfi. 

- Förhoppningen är att detta ska leda till bättre genomströmning i sfi. Kommuner ska även dokumentera de insatser de gör för att nå dem som har rätt till sfi och motivera dem att delta i utbildningen. Framför allt bör det leda till att fler kvinnor kommer att delta i sfi, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Förslagen som för närvarande bereds inom Regeringskansliet innebär ett utökat ansvar för kommunerna och regeringen föreslår att kommunerna ska kompenseras med 29 miljoner kronor för 2024 och beräknar att totalt 57 miljoner kronor avsätts årligen från och med 2025 för detta ändamål.

Regeringen gav tidigare i år kommunerna möjlighet att låta personerna delta i sfi och svenska eller svenska som andraspråk. Nu föreslår regeringen en förlängning av de medel som kommunerna har fått i den satsning som gjordes i vårändringsbudgeten för 2023 för att skyddsbehövande från Ukraina ska få tillgång till sfi. 

- En förutsättning för att personer från Ukraina ska få ett arbete är att de har de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden och kunskaper i svenska språket. Därför är det viktigt att även dessa personer får tillgång till sfi, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor avsätts för 2024 för att kommuner som erbjuder sfi för tillfälligt skyddsbehövande från Ukraina ska kunna få statsbidrag för detta. 

Regeringen avser att överlämna detta förslag i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...