Hoppa till huvudinnehåll
Överenskommelse och avtal från Arbetsmarknadsdepartementet

Öppen förskola för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden - Överenskommelse mellan staten och SKR Diarienummer: A2023/00122

Publicerad

Regeringens övergripande syfte med att ingå överenskommelsen med SKR är att stärka utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden med fokus på föräldrar med små barn. Inom ramen för överenskommelsen genomför SKR ett riktat processtöd till ett urval kommuner och lokala aktörer samt sprider erfarenheterna så att andra kommuner också kan ta initiativ i framtiden.

Ladda ner:

Ett förslag till överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) har upprättats efter förhandlingar mellan företrädare för
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) och SKR.

Laddar...