Hoppa till huvudinnehåll

Om registrering av personuppgifter

När du söker jobb i Regeringskansliet registreras dina personuppgifter i vår rekryteringsdatabas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med aktuell rekrytering. Chef och fackliga parter har åtkomst till dina ansökningshandlingar samt svar i ev. urvalsfrågor. De som jobbar med rekryteringsadministration har tillgång till ansökningshandlingar, urvalsfrågor som besvarats, eventuellt intervjuprotokoll samt den mejlkommunikation som förekommer under rekryteringen. Uppgifterna bevaras i två år i enlighet med Regeringskansliets gallringsföreskrifter. Därefter raderas de från systemet.

När ansökningshandlingar inkommit till Regeringskansliet är de att betrakta som en allmän handling. Det innebär att om någon begär ut dina ansökningshandlingar med stöd av offentlighetsprincipen lämnas handlingarna ut. Regeringskansliet kan därför inte heller behandla jobbansökningar konfidentiellt.

Har du beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter kan du välja alternativa sätt att skicka in ansökan. Kontakta den som står som ansvarig för rekryteringen i annonsen.

Rättslig grund för behandlingen är att fullfölja samtycke med personen i enlighet med artikel 6.1a dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig är Regeringskansliet, organisationsnummer 202100-3831
Adress Regeringskansliet, 103 33 Stockholm, telefon 08-405 10 00.

Du kan ta del av vår integritetspolicy på www.regeringen.se

Laddar...