Hoppa till huvudinnehåll
Informationsmaterial från Finansdepartementet

Fortsatt arbete för Digitaliseringsrådet Diarienummer: Fi2023/01773

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att Digitaliseringsrådet inom Regeringskansliet
(Finansdepartementet) även efter den 31 december 2023 ska fortsätta sitt
arbete i syfte att främja genomförandet av den allmänna
digitaliseringspolitiken samt därtill främja digitaliseringen av den offentliga
förvaltningen.

Regeringen bemyndigar statsrådet med ansvar för övergripande frågor om
digitalisering och informationsteknik att entlediga respektive förordna
Digitaliseringsrådets ledamöter.

Statsrådet med ansvar för övergripande frågor om digitalisering och
informationsteknik ska vara ordförande i Digitaliseringsrådet.

Arbetet i Digitaliseringsrådet ska avslutas senast den 31 december 2026.

Laddar...