Hoppa till huvudinnehåll

Meddelande om klimatrisker 2023/24:FPM51

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande om klimatrisker.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade meddelandet om klimatrisker den 12 mars 2024. Meddelandet om klimatrisker är ett svar på den första europeiska klimat- och sårbarhetsanalys (EUCRA) som gjorts på EU-nivå. Meddelandet betonar att både EU och medlemsstaterna måste bli bättre på att förbereda sig för och hantera de klimatrisker som förväntas förvärras med anledning av klimatförändringarna. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att
genomföra de åtaganden som redan finns inom anpassningsområdet. Kommissionens har i det kommande arbetet särskilt fokus på de tematiska områdena ekosystem, hälsa, vatten, livsmedel, infrastruktur och byggnader samt ekonomi.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande. Regeringen
välkomnar att kommissionen för en dialog med medlemsstater och
intressenter i det fortsatta arbetet. Åtgärder för att minska klimatrelaterade
risker bör i första hand hanteras av dem som är berörda och ansvariga i
enlighet med närhetsprincipen. Regeringen delar kommissionens bedömning att öppet kunna dela på data och vetenskapliga publikationer är grundläggande för att snabbare komma fram med lösningar för de stora
utmaningar som klimatförändringarna innebär.

Regeringen välkomnar kommissionens fokus på de tematiska områdena
ekosystem, hälsa, vatten, livsmedel, infrastruktur och byggnader samt
ekonomi.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...