Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Försvarsdepartementet

Den Europeiska Försvarsindustristrategin EDIS och förordningen om det Europeiska försvarsindustriella programmet EDIP 2023/24:FPM50

Publicerad

Faktapromemoria om Kommissionens meddelande om en Europeisk försvarsindustristrategi (EDIS) är en strategi med åtgärder för att stödja EU:s försvarsberedskap, lyfta fram ekonomiska stöd, och öka samarbetet och koordineringen mellan medlemsländernas behov av försvarsmateriel såsom krigsmateriel, annan materiell och materielrelaterade tjänster.

Ladda ner:

Förslaget till en förordning om ett Europeiskt försvarsindustriellt program (EDIP) består av ett rättsligt och ekonomiskt ramverk som syftar till att skapa ett strukturellt och långsiktigt program för att uppnå försvarsindustriell beredskap. EDIP kommer enligt förslaget att tilldelas 1,5 miljarder euro ur EU:s budget under perioden 2025–2027 och ska användas för att: 
i, stärka den europeiska försvarsindustriella och teknologiska basens konkurrenskraft och beredskap, 
ii, stärka försörjningstryggheten på den inre marknaden, samt 
iii, stärka Ukrainas försvarsteknologiska bas. 

Regeringen stödjer kommissionens övergripande ambition och målsättning att stärka den europeiska försvarsindustriella och teknologiska basen. Det är samtidigt angeläget att EDIP stödjer en bred, öppen och konkurrenskraftig marknad. Regeringen delar kommissionens bedömning att det är angeläget att EDIP även bidrar till återhämtning, återuppbyggnad och modernisering av Ukrainas försvarsindustriella och teknologiska bas. Regeringen anser att kommissionen behöver förtydliga hur förordningen och de rättsliga grunder som hänvisas till förhåller sig till medlemsstaternas ansvar för nationell säkerhet. 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...