Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Kommissionens rapport om utvärdering av Frontexförordningen och översyn av den stående styrkan 2023/24:FPM45

Publicerad

Faktapromemoria gällande Kommissionens rapport om utvärdering av Frontexförordningen och översyn av den stående styrkan.

Ladda ner:

Enligt Frontexförordningen ska kommissionen göra en utvärdering av förordningen och en översyn av byråns stående styrka. Den 5 februari 2024 presenterade kommissionen sin rapport, med en utvärdering och en översyn samt förslag på åtgärder.

I rapporten konstaterar kommissionen att förordningen är tillräcklig för att möta nuvarande och framtida utmaningar, varför inga omedelbara behov finns av ändringar i förordningen. Man konstaterar att genomförandet av den stående styrkan fortfarande pågår. Vissa områden bedöms vara i behov av ytterligare åtgärder för att fungera så effektivt som möjligt. Bland annat behöver byråns interna styrning förbättras så att återvändande ges en mer framträdande roll, det positiva förändringsarbetet kring grundläggande rättigheter behöver fortsätta och förutsättningarna för den stående styrkan behöver stärkas.

Regeringen välkomnar kommissionens rapport och delar i stort den analys som kommissionen gör av förordningens genomförande och av den stående styrkan. Regeringen instämmer i att det i nuläget inte finns något övergripande behov av ändringar i Frontexförordningen och anser att fokus fortsatt bör ligga på genomförande av det befintliga regelverket.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...