Hoppa till huvudinnehåll

Direktivet om harmoniserade flodinformationstjänster på inre vattenvägar 2023/24:FPM42

Publicerad

Faktapromemoria gällande direktivet om harmoniserade flodinformationstjänster på inre vattenvägar

Ladda ner:

EU-kommissionens förslag till ändring av direktivet om harmoniserade
flodinformationstjänster på inre vattenvägar (också kallat RIS-direktivet,
River Information Services) syftar till att bidra till ökad effektivitet och
tillförlitlighet i inlandssjöfarten. Flodinformationstjänster stödjer
inlandssjöfarten när det gäller till exempel farledsinformation och trafikledning.

Nuvarande direktiv behöver bara genomföras av medlemsstater med inre
vattenvägar som är förbundna med en inre vattenväg i en annan medlemsstat. Det finns inga sådana inre vattenvägar i Sverige. Sverige har därför inte genomfört RIS-direktivet.

Förslaget innebär bland annat att direktivet i fortsättningen i stället ska gälla
för medlemsstater som har inre vattenvägar och inlandshamnar som är del av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Sverige har både inre
vattenvägar och inlandshamnar i det nätet. De omständigheter som ledde
fram till bedömningen om att inte genomföra direktivet i Sverige har inte
ändrats. Regeringen avser att under förhandlingen arbeta för att det även
fortsättningsvis ska finnas en möjlighet att avstå från att genomföra
direktivet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...