Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förslag till förordning om stärkt polissamarbete i fråga om människosmuggling och att stärka Europols stöd för att förebygga och motverka sådan brottslighet 2023/24:FPM29

Publicerad

Faktapromemoria gällande kommissionens förslag till förordning om stärkt polissamarbete i fråga om människosmuggling och att stärka Europols stöd för att förebygga och motverka sådan brottslighet.

Ladda ner:

Den 28 november 2023 antog kommissionen ett förslag till förordning i syfte att stärka arbetet mot människosmuggling och människohandel. I förordningen föreslås att Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) ges ett utökat uppdrag att koordinera och stötta medlemsstaterna i detta arbete. Vidare föreslås åtgärder för att stärka medlemsstaternas kapacitet på området, bland annat i fråga om hur den nationella organisationen bör se ut.

Regeringen är positiv till förslagets ansats och avser under förhandlingarna att verka för en ändamålsenlig och effektiv styrning av verksamhetsområdet. För det syftet anser regeringen att det krävs ytterligare analys kring bland annat mervärdet och formerna för att reglera området på det sätt som föreslås. Vidare bör styrningen av såväl Europols som nationella brottsbekämpande myndigheters organisation analyseras i förhållande till befintlig kompetensfördelning mellan EU och medlemsstaterna.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...