Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Intensivvård och förlossning i Visby

Publicerad

Som en del av sin regionturné besökte sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Region Gotland och Visby den 29 maj. Besöket fokuserade på Visby lasarett med studiebesök på akuten, intensivvårdsavdelningen och förlossningen.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besöker ett patientrum på Visby lasarett. I förgrunden står person i sjukhuskläder med ryggen vänd mot kameran och förklarar något för sjukvårdsministern som lyssnar.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besöker Visby lasarett. Foto: Matilda Anttonen/Regeringskansliet

– Hälso- och sjukvården i Region Gotland står inför särskilda utmaningar eftersom de verkar på en ö utan nära vårdgrannar. Det har varit inspirerande att få ta del av regionens arbete med att leverera kvalitativ vård med god tillgänglighet till sina patienter trots dessa utmaningar, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Under förmiddagen besökte sjukvårdsministern Visby lasaretts akutmottagning, där verksamhetschef Pernilla Pettersson och enhetschef Josefine Tomtlund berättade om vad det innebär att växla upp på sommaren för att hantera många besökare samt bredden på kompetens som krävs.

Ministerns andra studiebesök var på intensivvårdsavdelningen. Även där fick ministern ta del av verksamhetens utmaningar kopplat till att verka på en ö, såsom till exempel transportmöjligheter, av verksamhetschef Pia Stöllman.

Besöket på förlossningsavdelningen leddes av verksamhetschef Åsa Hedqvist som berättade om förlossningsvårdens kvalitet, förutsättningar och utmaningar på ön.

Ministern träffade även ledningen i Region Gotland för en hälso- och sjukvårdsdialog.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Laddar...