Hoppa till huvudinnehåll

Betydelsen av ett hållbart skogsbruk i fokus under FN:s skogsforum

Publicerad

Betydelsen av bioekonomin och ett hållbart skogsbruk för att nå klimatmålen samt för att skapa ekonomisk utveckling och försörjningsmöjligheter. Det var ett av huvudbudskapen när statssekreterare Dan Ericsson representerade Sverige på FN:s skogsforum.

Dan Ericssons anförande visas på storbildsskärm i en sammanträdessal.
Sveriges huvudbudskap var betydelsen biokekonomin och ett hållbart skogsbruk har för klimat och ekonomisk utveckling. Foto: Linda Reinholdsson/Regeringskansliet

Den 6–10 maj höll FN sitt 19:e skogsforum (UNFF) i New York. Med Dan Ericsson under forumet var Fredrik Alfer och Linda Reinholdsson från Regeringskansliet samt representanter för Skogsstyrelsen och LRF.

FN:s skogsforums (UNFF) webbbplats

Den svenska delegationen höll bilaterala möten och samtal med företrädare för bland annat Moldavien, Filippinerna, Norge och Schweiz. Bilateraler genomfördes också med Ligia Noronha, biträdande generalsekreterare för UNEP, Zhimin Wu, direktör för FAO:s skogsprogram, Francine Pickup, chef för Policy and Programmes på UNDP samt med direktören för UNFF, Juliette Biao. 

Förutom ett nationellt anförande höll också Ericsson EU:s gemensamma anförande på forumet. Det hölls även möten på den svenska FN-representationen.

FN:s strategiska plan för skog viktigt verktyg för att bidra till hållbara utvecklingsmål

Det som Ericsson framförde på de bilaterala mötena kretsade bland annat runt bioekonomins betydelse för att nå klimatmålen och skapa jobb, ekonomisk utveckling och motståndskraft. Han tryckte även på betydelsen av koordinering mellan olika FN-organ och andra instanser för att effektivisera arbetet. Ericsson betonade också att UNFF och FN:s strategiska plan för skog är viktiga verktyg för att bidra till alla hållbara utvecklingsmål.

I anförandet han höll som representant för EU lyfte Ericsson bland annat fram den viktiga roll ett hållbart skogsbruk har i kampen mot klimatförändringar, fattigdom och utarmning av biologisk mångfald.

Två dokument antogs

Under forumet antogs två dokument: en högnivåsegmentsdeklaration och en omnibusresolution om halvtidsutvärderingen av internationella skogsarrangemanget (IAF).

– Det är bra att Sverige är representerade på politisk nivå vid detta forum, det ger bättre förutsättningar att få genomslag för såväl svenska som framförhandlade EU-ståndpunkter. Att lyfta skogen och skogsprodukterna som en viktig del i att lösa klimatutmaningarna och ett helhetsgrepp om bioekonomins betydelse är viktiga statement, säger Dan Ericsson.

Laddar...