Hoppa till huvudinnehåll

Ökad läsning och skolbibliotek i fokus när Lotta Edholm besökte Borås

Publicerad

Att alla barn lär sig läsa är en förutsättning för deras fortsatta lärande i alla skolans ämnen. I dag ser vi en sjunkande läsförståelse bland Sveriges elever – en utveckling som måste vändas. Det var några teman när skolminister Lotta Edholm onsdag den 10 april besökte Borås för att delta i ett lärarråd och träffa studenter och personal på Bibliotekshögskolan.

På Bibliotekshögskolan, som är en del av Högskolan i Borås, fick skolministern en presentation av verksamheten och den undervisning och forskning som bedrivs.

– Här på Bibliotekshögskolan utbildas några av framtidens bibliotekarier. Nu när det snart blir krav på att alla elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek hoppas jag också att många av dem kommer vilja bli skolbibliotekarier. Skolbibliotekarier är otroligt viktiga för att tillsammans med lärarna stärka elevers läsintresse och läsförmåga, säger skolminister Lotta Edholm om besöket.

Under besöket i Borås deltog skolministern även i ett lärarråd tillsammans med lärare från Borås. Lärarrådet är ett initiativ från regeringen där Lotta Edholm träffar lärare och förskollärare för att diskutera frågor som rör skola och förskola. Lärarråden planeras och genomförs av Utbildningsdepartementet tillsammans med fackförbundet Sveriges Lärare, och lärarrådet den 10 april var årets andra möte.

Temat för lärarrådet i Borås var tidig läs- och skrivinlärning samt hot och våld i skolan. Samtalet kretsade bland annat kring behovet av att freda och renodla läraruppdraget genom att minska den administrativa bördan och se till att lärare får mer tid till att planera och bedriva undervisning. Under samtalet diskuterades även behovet av större befogenheter för lärare för att hantera hot och våld i skolan och att lärare måste känna att man har hela samhällets stöd i ryggen när man agerar. Även behovet av att kunna sätta in mer stödinsatser i de tidiga årskurserna lyftes under mötet.

– Vi ser idag en läskris i skolan, vilket riskerar att resultera i att allt fler elever inte klarar av att tillgodogöra sig undervisningen. Detta beror inte minst på att stödinsatser sätts in för sent – det mesta av stödet sätts in i årskurs nio. Det var därför mycket intressant att höra de deltagande lärarnas perspektiv på detta och vad som behöver göras, säger skolminister Lotta Edholm.

Laddar...