Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Medel till Försäkringskassan för att stärka handläggningen, kontrollerna samt informations- och cybersäkerheten

Publicerad

Mot bakgrund av det ekonomiska läget och ett ökat ärendeinflöde ser regeringen ett fortsatt behov av en tillfällig höjning av anslaget till Försäkringskassan. I vårändringsbudgeten för 2024 presenterade regeringen därför ett förslag om att höja anslaget till myndigheten med närmare 450 miljoner kronor.

Medlen ska bland annat gå till insatser för att stärka Försäkringskassans ärendehandläggning, kontrollarbete och informationsutbyte med andra myndigheter samt cybersäkerhet.

Fördelning av medel

Enligt regeringens förslag ska medlen till Försäkringskassan fördelas enligt följande:

  • 300 miljoner kronor för att stärka ärendehandläggningen och förhindra att handläggningstider, ärendebalanser och tillgängligheten i telefon riskerar att försämras ytterligare,
  • 100 miljoner kronor för att stärka Försäkringskassans arbete med kontroller. Det gäller dels förebyggande kontroller, dels omprövningar och efterkontroller i flera förmåner i syfte att minska antalet felaktiga utbetalningar,
  • 40 miljoner kronor för att värna Försäkringskassans operativa förmåga i fråga om såväl fysisk som informations- och cybersäkerhet,
  • 6,5 miljoner kronor för att förbättra Försäkringskassans möjligheter till informationsutbyte med andra myndigheter för att motverka bidragsbrott,
  • 2,6 miljoner kronor för handläggning av ett ökat inflöde av ärenden som beror på tidigarelagd folkbokföring för personer med tillfälligt skydd.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Kontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...