Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Finansdepartementet

Pajala kommuns ansökan om ändring av kommunnamn

Publicerad

Regeringen har beslutat om att avslå en ansökan från Pajala kommun om att Pajalan kunta ska antas som ett andra självständigt namn jämte Pajala kommun. Det krävs inte ett regeringsbeslut för att en kommun ska ha möjlighet att skylta på flera språk. Ett antal kommuner skyltar redan på flera språk, utan att ha flera parallella kommunnamn.

Regeringen instämmer i det som Pajala kommun har anfört om betydelsen av att synliggöra minoriteter och anser att det är av stor vikt att de nationella minoriteternas möjlighet till inflytande stärks samt att de historiska minoritetsspråken, däribland meänkieli, ges stöd så att de hålls levande.

Av 1 kap. 4 § första stycket kulturmiljölagen (1988:950) framgår att god ortnamnssed ska iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. Det innebär bl.a. att namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt som möjligt ska användas samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden. 

Regeringen konstaterar att ingen annan kommun har mer än ett kommunnamn och att det vore att frångå gällande ordning genom att bifalla ansökan. Att anta Pajalan kunta som ett parallellt och självständigt namn jämte Pajala kommun skulle innebära ett avsteg från den gällande ordningen för kommunnamn. Ett sådant beslut skulle också kräva följdändringar i ett antal lagar och förordningar.


Översättning till meänkieli

Pajalan kunnan hakemus ette muuttaa kunnan nimen

Hallitus on päättäny ette hylätä Pajalan kunnan hakemuksen ette nimitys ”Pajalan kunta” otethaan käythöön toisena omana ittenhäisenä nimenä ruottinkielisen ”Pajala kommun” rinnala. Ei tartte hallituksen päätöstä ette kunta saattaa käyttää sjylttiä monela kielilä. Nipulinen määrä kuntia sjylttaavat jo monela kielilä, ilman ette heilä on monta paralelliä kunnan nimityksiä.  

Hallitus on sammaa mieltä siihen mitä Pajalan kunta on maininu ette se on tärkeä tehhä vähemistöjä näkyviks. Ja pittää ette se on hyvin tärkeä ette kansalisitten vähemistöitten maholisuus vaikutusvalthaan vahvistethaan ja ette histuriaalisille vähemistökielile, kun meänkieli, annethaan tuen ette net pysyvät elävänä.

1 kapitteli 4 § kulttuurimiljöönlain ensi kappale (1988:950) selvittää ette hyvvää paikannimi perinettä pittää huomioittaa valtiolisessa ja kunnalisessa toiminassa. Se merkittee muun muassa ette nimiä ruottiks, saamen kielelä, suomeks ja meänkielelä pittää niin kauas kun maholista käyttää samala aikaa kartoissa ja sjylttauksessa ja muussa merkkauksessa monikielisissä alueissa.

Hallitus toteaa ettei yheläkhään muula kunnala ole enemän kun yksi kunnannimi ja hyväksymällä hakemuksen se olis ette poistua tämän päivän jällaavasta järjestyksestä. Hyväksymällä ”Pajalan kunta” paralellina ja ittenhäisenä ”Pajala kommun” nimen rinnala tulis merkitheen askel pois nykysestä järjestyksestä kunnitten nimityksistä. Sellainen päätös tulis kans vaathiin lisämuutoksia nipulisen määrä muissa laissa ja määräyksissä. 

Kontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Samuel Dalevi
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 51 18
e-post till Samuel Dalevi

Pajalan kunta

Pajalan kunta är kommunens namn på minoritetsspråket meänkieli.

Laddar...