Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Kontroller och sekretesslagstiftning i fokus när de nordiska länderna möttes för samtal om bidragsbrott och felaktiga utbetalningar

Publicerad

Mer samarbete över landsgränserna, utökade kontrollmöjligheter och förändrad sekretesslagstiftning behövs för att sätta stopp för att kriminella lurar till sig pengar från välfärdssystemen. Det var några av insikterna från deltagarna under den nordiska konferensen om bidragsbrott och felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen, som arrangerades av Socialdepartementet och Försäkringskassan den 6 mars.

 • Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och Försäkringskassan generaldirektör Nils Öberg.

  Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och Försäkringskassan generaldirektör Nils Öberg höll inledningstalen under den nordiska konferensen om bidragsbrott och felaktiga utbetalningar som ägde rum den 6 mars 2024.

  Mats Bäckelin/Regeringskansliet

 • Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje talade på den nordiska konferensen om bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.

  Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje summerade dagen genom att betona vikten av samarbete mellan de nordiska länderna.

  Mats Bäckelin/Regeringskansliet

 • Bild på flaggor på de nordiska länder som är representerade i Nordiska ministerrådet.

  Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan.

  Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Konferensen anordnades inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Vid mötet deltog experter och höga tjänstemän från många nordiska myndigheter. Temat för dagen var de utmaningar som de nordiska länderna möter kopplat till bidragsbrottslighet och felaktiga utbetalningar och nordiska samarbeten på området.

– Vi vet att kriminalitet och organiserad brottslighet inte stannar inom landsgränserna. En gränsöverskridande bidragsbrottslighet kan många gånger var svårare att utreda. Ett klassiskt exempel är att det kan vara svårt för myndigheter att veta var en person faktiskt befinner sig. Därför är samarbete mellan myndigheter i våra nordiska länder otroligt viktigt, sa äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i sitt inledningstal.

Diksuterade frågan om kontroller

Statsrådet talade bland annat om hur kriminella krafter infiltrerar välfärdssystemen i allt högre grad, och inskärpte allvaret i att det riskerar att underminera den tillit och det förtroende mellan medborgare och stat som de nordiska välfärdssystemen till stor del grundar sig på.

– I Sverige ser att vi välfärdskriminaliteten är ett av de allvarligaste hoten mot samhället och det är också den största inkomstkällan för den organiserade brottsligheten. Man kan säga att staten är den största finansiären till den organiserade brottsligheten i Sverige just nu, konstaterade Anna Tenje.

Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg fokuserade i sitt anförande på de utmaningar som myndigheten möter. Han lyfte bland annat fram olika strategier för att bekämpa den kriminella ekonomin.

– Risken att drabbas av konsekvenser av att manipulera välfärdssystemet måste bli mycket, mycket högre än vad de är idag. Där har vi en rad olika idéer och tankar redan. Till exempel tror jag att bidragsspärrar i olika former kan vara bra. Även om de är kontroversiella såklart och inte helt oproblematiska så måste den möjligheten finnas i arsenaler av sanktionsmöjligheter, sa Nils Öberg.  

Nils Öberg var även inne på att kontrollmöjligheterna behöver utökas för att komma åt dem som manipulerar välfärdssystemet.

– Vi behöver utmönstra principen om heder och samvete och ersätta den med nya instrument där vi får mycket bättre möjligheter att kontrollera uppgifter, sa Nils Öberg.

Frågan om kontroller lyftes även fram av företrädare från myndigheten Udbetaling Danmark som berättade hur de framgångsrikt jobbar brett och systematiskt med kontroller på utlandsområdet. Under konferensen diskuterades även hoten men också möjligheterna med AI inom offentlig sektor, samt crime proofing som är en analysmetod som kan används i syfte att skapa mer robusta regelverk som minskar riskerna för brott.  Dagen avslutades med en framåtblickande paneldebatt om hur myndigheter i de nordiska länderna arbetar för att motverka framtidens hot mot välfärdssystemen.

Betonade vikten av samarbete

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje summerade dagen genom att betona vikten av samarbete mellan de nordiska länderna.

– Vi får samarbeta kring de goda exemplen och se till att vi verkligen knäcker den organiserade brottsligheten, och se till att upprätthålla de fina demokratiska värden och de fina välfärdssystem som vi har i respektive länder. Stort tack för engagemanget och alla bra frågor och inspel!, avslutade statsrådet. 

 

 

Laddar...