Hoppa till huvudinnehåll

Briefing för den diplomatiska kåren om Sveriges ordförandeskap 2024

Publicerad

Måndagen den 5 februari informerade utrikesminister Tobias Billström och EU-minister med ansvar för nordiska frågor Jessika Roswall den diplomatiska kåren om ordförandeskapsprioriteringarna för N5 och NB8 respektive Nordiska ministerrådet. Under briefingen deltog runt 100 representanter från den diplomatiska kåren.

 • Roswall och Billström står framme vid ett podium och pratar

  I år är Sverige ordförande för Nordiska ministerrådet och för de informella utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena N5 (de nordiska länderna) och NB8 (de nordiska och baltiska länderna). Den diplomatiska kåren informerades om Sveriges prioriteringar.

  Foto: Stina Gullander/ Regeringskansliet

 • Roswall och Billström pratar i en mikrofon

  Jessika Roswall, EU-minister med ansvar för nordiska frågor och Tobias Billström, utrikesminister.

  Foto: Stina Gullander/ Regeringskansliet

 • Billström och Roswall står framför publik och pratar.

  Under briefingen om Sveriges ordförandeskap 2024 deltog runt 100 representanter från den diplomatiska kåren.

  Foto: Stina Gullander/ Regeringskansliet

I år är Sverige ordförande för Nordiska ministerrådet och för de informella utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena N5 (de nordiska länderna) och NB8 (de nordiska och baltiska länderna).

Sveriges prioriteringar för N5 och NB8

Prioriteringarna för ordförandeskapen i N5 och NB8 är att stärka det nordiska och nordisk-baltiska säkerhetspolitiska samarbetet, stå fast vid det regionala orubbliga stödet för Ukraina och säkra fortsatt globalt stöd för Ukraina. 

– I en tid av geopolitiska utmaningar och ett förändrat säkerhetsläge i vårt närområde, är det nordiska och nordisk-baltiska samarbetet viktigare än någonsin. Vi är starkare och hörs tydligare när vi talar med en gemensam röst. Den rösten vill vi också använda till att diskutera de utmaningar och möjligheter som våra globala partners har och hur vi kan utveckla ett närmare samarbete i dessa frågor, säger Tobias Billström, utrikesminister.

Sveriges prioriteringar för Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan för samarbete i frågor som till exempel arbetsmarknad, hållbar utveckling, digitalisering, livsmedel, innovation samt kultur. 

Programmet för Sveriges ordförandeskap utgår ifrån visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. En särskild prioritering för det svenska ordförandeskapet är att undanröja gränshinder och främja mobilitet och integration.

– Under det svenska ordförandeskapet i ministerrådet kommer vi särskilt att fokusera på åtgärder för att förbättra rörligheten och integrationen över gränserna. Det ska vara enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna, därför accelererar nu regeringen arbetet med att undanröja gränshinder.Vi kommer att fortsätta arbetet med att se till att regionen förblir ledande i den gröna omställningen, globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar, säger Jessika Roswall, EU-minister med ansvar för nordiska frågor. 

Om Sveriges ordförandeskap i NB8 och N5

Under 2024 är Sverige ordförande för de informella utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena med de nordiska och baltiska länderna (NB8) och de nordiska länderna (N5). Läs om Sveriges prioriteringar:

Om Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Under 2024 kommer Sverige även vara ordförande för Nordiska ministerrådet. Läs om Sveriges prioriteringar:

Laddar...