Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsinnovation i fokus vid besök i USA

Publicerad

Mellan den 1 och 8 december 2023 besökte försvarsminister Pål Jonson USA för att bland annat främja svensk försvarsinnovation och stärka samarbetet mellan Sverige och USA på området.

Resan innehöll flera olika programpunkter, bland annat ett undertecknande av ett Defence Cooperation Agreement med USA, men det var svensk innovation och innovationssamarbete som var resans fokusområde. En viktig del i regeringens försvarsinnovationsinitiativ som lanserades i maj 2023 är att genom en ökad samverkan inom civil- och försvarssektorn höja Sveriges militära förmåga och öka svensk konkurrenskraft inom försvarsinnovation. Ett ökat samarbete med USA på området är en viktig pusselbit i detta arbete.

Pål Jonson inledde USA-besöket med att besöka Reagan National Defense Forum som är en stor nationell försvarskonferens där försvarsinnovation var ett återkommande tema. Konferensen inriktar sig i huvudsak till politiker, försvarsindustri, entreprenörer och representanter från Pentagon och USA:s försvarsgrenar.  

På Stanford University träffade Pål Jonson Condoleezza Rice, direktör vid Hoover Institution samt Arthur Bienenstock, chef för Wallenberg Research Link (WRL). WRL fungerar som en forskningslänk mellan Sverige och Stanford. WRL hjälper också svenska postdoktorer under deras vistelse vid Stanford University.

I Palo Alto träffade försvarsministern även det blivande svenska generalkonsulatet i ett möte med bland annat Vinnova och Business Sweden på Nordic Innovation House i Silicon Valley. Vinnova är verksamma i Silicon Valley för att exempelvis hjälpa svenska aktörer och innovativa företag att orientera sig och dra nytta av regionens möjligheter, bland annat inom utvecklingen av AI.

Vid Hoover Institution genomförde statsrådet Jonson i samtalsserien ”Battlegrounds” under ledning av USA:s f d nationella säkerhetsrådgivare H.R. McMaster, samt en efterföljande rundabordsdiskussion med professorer och forskare på Stanford University bland annat om banbrytande tekniks betydelse för nationell säkerhet.

Pål Jonson besökte även en av det amerikanska försvarsdepartementets innovationsorganisationer, Defense Innovation Unit, DIU. DIU arbetar med att inkorporera civil teknik i stor skala och hög hastighet i USA:s militära verksamhet, under ledning av Doug Beck, tidigare vice VD på Apple. Sådan ny teknik kan till exempel komma från företaget Nvidia, vars grafikkort är en hörnsten i utvecklingen av AI. Pål Jonson besökte Nvidia för att bland annat prata om företagets avgörande roll för morgondagens försvarsmateriel, inte minst när det kommer till autonoma system.

Besöket i Silicon Valley avslutades med en workshop vid Stanfords Gordian Knot Center for National Security Innovation, med deltagare som haft lång erfarenhet av att bygga program och insatser inom försvarsinnovation.

I Washington D.C. på östkusten besökte försvarsministern den militära innovationsmyndigheten Defense Advanced Research Projects Agency, Darpa, och det svenskägda företaget Recorded Future. Recorded Future arbetar med att bland annat via öppna data från internet och andra informationskällor upptäcka hot med hjälp av AI.

Jonsons resa avslutades i Norfolk där bland annat Natos transformationskommando tog emot. (Allied Command Transformation, ACT). Chefen för ACT, general Philippe Lavigne, med medarbetare uppdaterade Jonson bland annat om hur alliansen arbetar med innovation och införande civil teknik i alliansens verksamhet.

Laddar...