Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens första 100 dagar för landsbygd och infrastruktur

Publicerad

Nu har det gått 100 dagar sedan regeringen tillträdde. En viktig prioritering är landsbygdspolitiken, där det sammanhållna Landsbygds- och infrastrukturdepartementet initierat flera viktiga insatser för att hela landet ska fungera.

– Fokus ligger på att villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. En viktig länk mellan stad och landsbygd är till exempel livsmedelssektorn, där livsmedelskedjan sysselsätter många människor i vårt land. Vi bygger upp en livsmedelsberedskap och har också påbörjat arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. 

– För att hela landet ska fungera behöver vi också bygga ut och underhålla samhällsviktig infrastruktur och det behövs reformer för bostäder och bostadsbyggande. Regeringen vill underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt. Vi prioriterar upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur, före investeringar i höghastighetståg, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Urval beslut och åtgärder:

Satsningar för att förbättra villkoren för landsbygden

Villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Regeringen satsar därför på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, förstärkt reseavdrag, utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur, som underhåll av vägar, utbyggnad av laddinfrastruktur och etablering av bredband.
Pressmeddelande: Satsningar för att förbättra villkoren för landsbygden

Regeringens budgetsatsningar inom transportområdet

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen flera satsningar som rör transportområdet, bland annat pengar till vägunderhåll, beredskapsflygplatser och civilt försvar.
Pressmeddelande: Regeringens budgetsatsningar inom transportområdet

Regeringen lägger om växlarna för järnvägsinfrastrukturen

Det svenska järnvägsnätet är av största vikt för att hela Sverige ska fungera. Underhållet är dessvärre eftersatt sedan många år och inte minst därför behövs en ny inriktning av vilka investeringar som ska genomföras.
Pressmeddelande: Regeringen lägger om växlarna för järnvägsinfrastrukturen

Bostadspolitiken läggs om

Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Fler ska kunna förverkliga sina boendedrömmar och människor ska kunna flytta dit arbeten finns. Det behöver därför byggas fler bostäder över hela landet, som möter människors behov och efterfrågan. 
Pressmeddelande: Bostadspolitiken läggs om

Regeringen stärker konkurrenskraften för svensk animalieproduktion

Regeringen ger, genom Jordbruksverket, forskningsinstitutet RISE i uppdrag att inrätta ett kunskapsnav för kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Syftet är att stärka konkurrenskraften inom svensk animalieproduktion för livsmedel och bidra till att sårbarheten i svensk livsmedelsproduktion minskar. 
Pressmeddelande: Regeringen stärker konkurrenskraften för svensk animalieproduktion

Extra satsning på servicebidrag till lanthandlare

Lanthandlare i hela landet har givet det rådande omvärldsläget särskilda utmaningar som påverkar deras dagliga drift. För att stärka lanthandlarna har regeringen beslutat om ett extra servicebidrag till dagligvarubutiker i serviceglesa områden på 25 miljoner kronor 2023.
Pressmeddelande: Extra satsning på servicebidrag till lanthandlare

Regeringen har beslutat om fortsatt arbete för att bygga upp en livsmedelsberedskap

Regeringen ger Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag att fortsätta det arbete som inleddes 2021 för att, inom ramen för det civila försvaret, bygga upp en livsmedelsberedskap.
Pressmeddelande: Regeringen har beslutat om fortsatt arbete för att bygga upp en livsmedelsberedskap

Mer information om respektive område:

Bostäder och samhällsplanering

Landsbygd, livsmedel och areella näringar

Regional utveckling

Transporter och infrastruktur  

Laddar...