Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Kulturdepartementet

Statsrådet Jakob Forssmed i samtal med civilsamhället om demokrativillkor

Publicerad

Tisdagen den 13 december bjöd socialminister Jakob Forssmed in representanter från civilsamhället och trossamfunden till ett sakråd om demokrativillkor för statsbidrag.

- Att höra synpunkter från civilsamhället och trossamfunden är ett viktigt steg när regeringen nu arbetar vidare med att utforma förslag, säger socialminister Jakob Forssmed.

Vid sakrådet informerade socialministern om att regeringen valt att återkalla den proposition om ett nytt demokrativillkor som lämnades till riksdagen i somras. Syftet med sakrådet var att ge civilsamhället och trossamfunden tillfälle att framföra synpunkter avseende det förslag till demokrativillkor som fanns i propositionen inför att regeringen arbetar vidare med frågan.

Organisationernas synpunkter kommer att sammanställas och finnas med i regeringens fortsatta arbete. 

Deltagare

Civos
Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS)
Famna
Freima
Fryshuset
Frälsningsarmén
Folkets Hus och parker
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Funktionsrätt Sverige
Giva Sverige
Hela Människan
Hela Sverige ska leva
Ideell kulturallians
Islamiska Samarbetsrådet
Judiska centralrådet
LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd (OÖKER)
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL)
Riksidrottsförbundet
Rädda Barnen
SIOS – Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
Studieförbunden i samverkan
Svenska Röda Korset
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Kristna Råd

Sakråd

Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer och andra relevanta aktörer. Sakråd kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag.

Laddar...