Hoppa till huvudinnehåll

Fokus på arbetet mot rasism när Paulina Brandberg träffade civilsamhället

Publicerad

Den 13 december bjöd jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg in till ett sakråd om det nationella arbetet mot rasism. På mötet, som syftade till fördjupad kunskap och breddade perspektiv om rasism, deltog ett 20-tal organisationer från civilsamhället.

 • Statssekreterare Martin Andreasson och jämställdhetsminister Paulina Brandberg hälsar på representanter från civilsamhället.

  Statssekreterare Martin Andreasson och jämställdhetsminister Paulina Brandberg hälsar på representanter från civilsamhället.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Representanter från civilsamhället i ett mötesrum.

  Representanter från civilsamhället.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Representanter från civilsamhället i ett mötesrum.

  Representanter från civilsamhället.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

 • Representanter från civilsamhället i ett mötesrum.

  Representanter från civilsamhället.

  Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

Paulina Brandberg inledde sakrådet med fokus på arbetet mot rasism. Mötet leddes därefter av statssekreterare Martin Andreasson.

På mötet betonade civilsamhällesorganisationerna den ökande polariseringen och att tonläget i samhället blivit hårdare. Det lyftes flera exempel på hur olika former av rasism samt hat och hot har ökat. Exempel var den ökade antisemitismen och islamofobin i samhället och att den blivit väldigt påtaglig på sociala medier. Hat och hot mot samer och romer togs upp även upp.

Skolan och andra verksamheter där man möter barn och ungdomar lyftes som särskilt strategiska områden som kräver åtgärder. Organisationerna var ense om att arbetet behöver ske tidigt då antidemokratiska värderingar får allt större fäste hos unga personer. Samtidigt lyftes behovet av att arbeta förebyggande för att säkerställa barns och ungas skydd mot diskriminering.

En annan fråga som diskuterades var att medieklimatet blivit allt hårdare vilket framhölls som ett samhällsproblem som behöver adresseras. Flera civilsamhällesorganisationer upplever att deras demokratiska utrymme krympt, man undviker att driva vissa frågor då man vet att det kommer generera hat och hot på exempelvis sociala medier.

I det fortsatta arbetet mot rasism nämnde organisationerna att arbetet behöver bli ännu mer långsiktigt och tydligt samt att möjligheterna till utvärdering behöver bli bättre. De diskuterade även att det behöver finnas ett tydligare fokus på respektive form av rasism och att de olika formerna av rasism kan behöva olika typer av åtgärder.

Laddar...