Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för internationell civil krishantering och fredsfrämjande 2024–2028

Publicerad

Denna strategi för Sveriges civila krishantering och fredsfrämjande är en del av styrningen av Sveriges samlade bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik. Strategin ska bidra till att stärka de multilaterala organisationernas förmåga att förebygga, föregripa, hantera och lösa kriser och konflikter. Den ska också bidra till att främja hållbar fred, säkerhet, demokrati och en ökad respekt för mänskliga fri- och rättigheter liksom rättsstatens principer.

Ladda ner:

Strategin ska gälla under perioden 2024–2028.

Laddar...