Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med det civila samhället 2024

Publicerad

Syftet med strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med det civila samhället är att stärka civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer, och deras möjlighet, kapacitet och förmåga att på ett effektivt och resultatinriktat sätt skapa bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Ladda ner:

Civilsamhällesorganisationer är viktiga partners i genomförandet av det svenska humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet. Organisationerna har ett mervärde genom sin lokala närvaro och förankring och kan skapa möjligheter för människor att själva påverka och förbättra sina levnadsvillkor. Genom det civila samhället ges ökade påverkansmöjligheter för marginaliserade eller underrepresenterade grupper och minoriteter. Särskilt i konfliktmiljöer och i svåra säkerhetspolitiska kontexter kan lokala civilsamhällesorganisationer vara avgörande för att kunna genomföra biståndsinsatser. De utgör också en viktig del av ett lands demokratiska fundament.

Syftet och mervärdet med denna strategi är att bidra till ett livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer, och dess möjlighet, kapacitet och förmåga att på ett effektivt och resultatinriktat sätt skapa bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. 

Ett starkt civilsamhälle i utvecklingsländer är viktigt för att kunna genomföra svenskt utvecklingsbistånd inom ett stort antal andra strategier. Det finns också uppenbara synergier med svenska intressen inom de bredare utrikespolitiska området såsom demokratisk utveckling, fred och säkerhet.

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med det civila samhället (CSO-strategin) ska gälla under perioden 2024.

Laddar...