Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete för arbetet med de mänskliga fri- och rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2024–2028

Publicerad

Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete för mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är en viktig del i genomförandet av regeringens nya reformagenda för biståndet och att bidra till fria och inkluderande demokratiska samhällen som bygger på respekt för de mänskliga fri- och rättigheterna.

Ladda ner:

Strategin ska gälla under perioden 2024-2028 och styra användningen av medel som anslås under anslagspost 13 i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår samt medel som anslås under anslagspost 1:1.4 Biståndsverksamhet och anslagspost 1:4.1 avseende förvaltningskostnader i genomförandet av strategin, i regleringsbrev avseende Folke Bernadotteakademin (FBA) för respektive budgetår.

Laddar...