Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2024–2027

Publicerad

Regeringen fattade den 20 december 2023 beslut om en ny fyraårig strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för 
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. En viktig del av svenskt bistånd är demokratifrämjande. Ett väl fungerande 
partiväsende är en förutsättning för demokrati.

Syftet med det partianknutna biståndet är att genom insatser av svenska partianknutna organisationer (PAO) bistå utvecklingen av ett väl fungerande partiväsende i utvecklingsländer, i syfte att främja ett representativt demokratiskt styrelseskick i dessa länder.

Laddar...