Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Organisationsstrategi för Sveriges samarbete med Gavi 2023–2025

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med Gavi för perioden 2023–2025. Med Gavi avses dels Gavisekretariatet, dels de samarbetspartners som utgör Gavialliansen. Strategin fastställer mål, prioriteringar och arbetsformer. Strategin är styrande för Regeringskansliet och för berörda utlandsmyndigheter.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Abeba Action Agenda och Parisavtalet.

Laddar...