Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter 2022- 2026

Publicerad

Strategin gäller perioden 2022–2026 och omfattar för Sida sammantaget 1300 miljoner kronor. Insatser inom ramen för denna strategi finansieras i enlighet med villkor för anslagsposten 34 i regleringsbrev avseende Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) för respektive verksamhetsår.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och Parisavtalet. Jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är en förutsättning för att genomföra Agenda 2030 och bidra till de globala målen, men är också ett mål i sig (mål 5). Strategin är en så kallad mervärdesstrategi och ska komplettera befintligt jämställdhetsarbete inom andra strategier och inom Sida.

Laddar...