Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien 2022–2026

Publicerad

Strategin ska gälla under perioden 2022–2026 och omfattar för Sida sammantaget 1 700 miljoner kronor. Strategin styr användningen av medel som anslås under anslagspost 1:1.9 Afrika i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och Parisavtalet.

Laddar...