Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att fastställa metoder och definitioner enligt direktivet om byggnaders energiprestanda Diarienummer: KN2024/01304

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram vissa underlag för Sveriges genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1275 av den 24 april 2024 om byggnaders energiprestanda (omarbetning) (EPBD).

Ladda ner:

Laddar...