Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården Diarienummer: S2024/01004

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra insatser för att stärka och utveckla den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • samtala med och hämta in kunskap och erfarenheter från berörda myndigheter, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Kriminalvården, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Statens institutionsstyrelse,
  • samtala med och hämta in kunskap och erfarenheter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regioner, kommuner, professionsföreningar, patient-, brukar- och anhörigorganisationer samt andra berörda aktörer exempelvis lärosäten och organisationer som företräder barn och unga,
  • senast den 30 november 2024, 30 november 2025 och 30 november 2026 delredovisa och senast den 30 november 2027 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. 

Regeringen beslutar att uppdraget till Socialstyrelsen om den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården inklusive den psykiatriska tvångsvården (S2019/01522) upphör.

Laddar...