Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier Diarienummer: I2020/02025/E

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten), Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) att i enlighet med vad som anges nedan under rubriken Närmare om uppdraget, utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier.

Ladda ner:

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU ska utveckla myndighetssamverkan för att stödja utvecklingen av verksamheter i Sverige som kan utgöra delar av en hållbar och konkurrenskraftig värdekedja för batterier i EU. Samverkan ska utgå från behov av ökad batterianvändning och energilager som en del av samhällets elektrifiering genom t.ex elektrifiering av transportsektorn (däribland genom eldrivna fordon) och användning av batterier som energilager i energisystemet i övrigt. I uppdraget ingår att bedöma vilka myndigheter i övrigt som är berörda och vid behov involvera dem i arbetet.

Laddar...