Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2022/23:38

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för tillämp­ningen av lagen (1991:572) om särskild utlän­nings­kontroll från och med den 1 juli 2021 till och med den 30 juni 2022, och för utveck­lingen av den inter­natio­nella terror­ismen samt för Sveriges medverkan i det inter­natio­nella arbetet mot terror­ism under samma period.

Ladda ner:

Regeringen har under den aktu­ella perioden fattat sju beslut med stöd av lagen. Två av besluten inne­bar avslag på över­klaganden av Migra­tions­verkets beslut i fråga om utvis­ning. Dessa två beslut rörde personer som inte tidigare hade varit föremål för åtgärder enligt lagen om särskild utlän­nings­kontroll. De övriga fem besluten innebar avslag på begäran om ompröv­ning av utvis­nings­beslut efter begäran från den enskilde.

Laddar...